koziny.ro.samorzad.lodz.pl    |   dziś jest:  26.05.2019   |   najbliższy dyżur radnych:  27.05.2019
Rada Osiedla Koziny
Zakończenie inwestycji przy Przedszkolu nr 74
poniedziałek, 18 grudnia 2017 00:00
Przebudowa Zieleńca Zakończenie prac przy przebudowie okolic Przedszkola nr 74

 

 

Rekultywacja zieleni, wymiana nawierzchni ulic i chodników, nowe miejsca parkingowe

Rada Osiedla "Koziny" przeznaczyła w roku 2015 środki finansowe na wykonanie projektu przebudowy zieleńca przy Przedszkolu Miejskim nr 74. Projekt, poza rekultywacją zieleni, zakładał remont nawierzchni jezdni i chodników wokół niego, wyznaczenie nowych miejsc postojowych, wykonanie nowych nasadzeń oraz doświetlenie zieleńca. Projekt został przygotowany w roku 2016.

W roku 2017 Rada Osiedla pozyskała środki finansowe na realizację zadania "Przebudowy zieleńca przy Przedszkolu nr 74 wraz z rekultywacją zieleni i budową miejsc parkingowych" w ramach konkursu na zadanie inwestycyjne na rok 2018. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku konkursowego Miasto przekazało do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wnioskowaną kwotę, co pozwoliło na zakończenie inwestycji przed końcem bieżącego roku.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnie chodników i ulic wokół zieleńca, dokonano rekultywacji i uporządkowania terenu. Powstały nowe ścieżki piesze, pojawiły się nowe kosze na śmieci, a także oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo okolicy. Zmieniła się także organizacja ruchu kołowego poprzez wprowadzenie ulic jednokierunkowych.